Znak jakości - Polish hand­made

Jesteś tutaj

  Miło mi oficjalnie poinformować, że "ANNA SKUCZYŃSKA uzyskała prawo uży­wa­nia znaku
Pol­skie rękodzieło/Polish hand­made
w kat­e­gorii: FILCOWANIE
jako wyraz uzna­nia dla walorów este­ty­cznych
i wysok­iej jakości wykony­wanych przez nią przedmiotów."